این بحث مربوط به استاندارد 26 سازمان تحت عنوان فعالیتهای کشاورزی میباشد.

پاسخ سوالات 1تا4:

گاوی که به منظور خرید و فروش نگهداری شود حکم دارایی جاری را دارد وبا عنوان دارایی غیر مولد در استاندارد مربوط ذکر شده، اما گاوی که برای زاد و ولد و شیردهی نگهداری میشود حکم دارایی ثابت را دارد که باعنوان دارایی مولد در استاندارد26 (استاندارد فعالیتهای کشاورزی)آمده و طبق تعریف دارایی ثابت مستهلک میشود.

داراییهای سرمایه ای : شامل اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات و سایر داراییهای نا مشهودی می گردد که هر سه ویژگی یا معیار زیر را تواماً دارا باشند :
الف) هدف از نگهداری آنها ، استفادة ابزاری برای تولید و عرضة کالا و خدمات ، اجاره دادن به دیگران ، انجام وظایف اداری و یا استفاده ابزاری برای توسعه و تکمیل ، ایجاد ، نگهداری و تعمیر سایر داراییهای سرمایه ای باشد .
ب) خرید ، تولید یا احداث کردن آنها با فرض تداوم فعالیت و استفاده مداوم از قبیل داراییها صورت گرفته باشد.
ج) واحد تجاری قصد فروش آنها را در حال عادی عملیات نداشته باشد.

دامهای شیری جهت تولید شیر نگهداری می شوند این دامها به قصد استفاده مداوم در عملیات تولید شیر، خریداری شده یا پرورش یافته اند.
همچنین واحد بهره برداری کشاورزی ، از دامهای گله شیری به قصد فروش آنها در چرخه عملیات جاری نگهداری نمی کند .

بنابراین لازم است که گله ی شیری هم به عنوان یکی از داراییهای سرمایه ای شناخته شود


متن استانداردبند8:

8 . داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد اقلامي‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ توليد كشاورزي‌ برداشت‌ مي‌شوند يا به‌ عنوان‌ داراييهاي‌ زيستي‌ به‌فروش‌ مي‌رسند. دامهاي‌ گوشتي‌، دامهاي‌ آماده‌ فروش‌، ماهي‌ پرورشي‌، غلات‌ در جريان‌ رشد از قبيل‌ ذرت‌ و گندم‌، و درختان‌ پرورشي‌ جهت‌ تهيه‌ الوار نمونه‌هايي‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد مي‌باشد. داراييهاي‌ زيستي‌ مولد ازجمله‌ شامل‌ اقلامي‌ مانند دامهاي‌ شيري‌، تاكستانها، درختان‌ ميوه‌ و مرغهاي‌ تخم‌گذار است‌.


پاسخ سوال 6و5:

هزینه های استهلاک و نگهداری داراییهای مولد به عنوان (( هزینه های تولید )) ثبت میشود.و هزینه نگهداری داراییهای غیر مولد مانند داراییهای جاری به عنوان ((هزینه های جاری)) ثبت میشود.

- ((هزینه های تولید )) مخارجی است که تغییرات آن با تغییرات تولید ارتباطی منطقی داشته باشد .

هزینه های تحمیل و پرورش دامهای جایگزین وهزینه استهلاک گله شیری مولد، اجزای اصلی بهای تمام شده در مزارع گاو شیری میباشد.

هر گاو شیری اعم از متولد شده در مزرعه و یا خریداری شده ، به بهای تمام شده یک گاو شیری مولد ارزشیابی می شود . این بهای تمام شده که یک رقم برآوردی است، معادل هزینه های استاندارد پرورش یک رأس گاو شیری از بدو تولد تا سن شروع تولید خواهد بود. بهای تمام شده کلیه گاوهای شیری مولد که دوره دو ساله پرورش خود را پشت سر گذرانیده اند پس از کسر ارزش کشتار به روش خط مستقیم در طول عمر مفید برآوردی باقیمانده (کل عمر مفید منهای دو سال پرورش ) مستهلک می گردد.
داراییهای غیر مولد تولید شده به ارزش خالص بازیافتنی قیمت گذاری میشود.

محاسبه کردن استهلاک فقط در مورد دامهای تولید رسیده (مولد) کاربرد پیدا می کند.

روشهای حسابداری توصیه شده :
برای حسابداری دو رویکرد حسابداری ادواری و دائمی پیشنهاد شده:

در روش عادی سنتی حسابداری داراییهای سرمایه ای ، حسابداران ، این داراییها را به بهای تمام شده
تحصیل ثبت می نمایند و پس از کسر هزینه های واگذاری و استهلاک انباشته آنها ، سود و زیان حاصله را شناسایی می کنند.
این رویه سنتی را در اینجا روش حسابداری دایمی برای شناسایی داراییهای سرمایه ای می نامند .

در روش حسابداری ادواری برای گله های شیری ، نحوه ثبت عملیات به قرار زیر است:
1. معادل هزینه های استاندارد پرورش دامهای جایگزین (در حال رشد) طی دوره ، از هزینه های دوره کسر و به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار می شود.
2. بهای تمام شده واقعی دامهای خریداری شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بدهکار می شود.
3. بهای فروش دامهای فروخته شده در طول دوره به حساب تعدیلات گله شیری بستانکار می شود.
4. تلفات دامها در روش حسابداری ادواری نادیده گرفته می شود و در طی دوره ثبتی از بابت آن صورت نمی گیرد .
5. هزینه استهلاک گله مولد شیر بر اساس مبالغ استاندارد به حساب تعدیلات گله شیری بستانکار می شود.
6. در پایان دوره مالی با شمارش دامهای موجود ، بهای تمام شده و استهلاک انباشته آنها بر اساس مبالغ استاندارد تعیین می گردد.
لازم است حسابهای بهای تمام شده و استهلاک انباشته گله شیری نیز برای رسیدن به مانده پایان دوره مالی اصلاح شوند.
در نتیجه اختلاف بین ارزش دفتری گله شیری در ابتدا و انتهای دوره مالی به حساب تعدیلات گله شیری منظور گردد.توضیحات استاندارد مربوطه:

13 . دارايي‌ زيستي‌ مولد بايد برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ ، به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌ ، منطبق‌ با الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ ” حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود“ شناسايي‌ و گزارش‌ شود.

14 . به‌ استثناي‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد خريداري‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ شناسايي‌ مي‌شود ، داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد بايد در شناخت‌ اوليه‌ و در تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود بجز در مورد توضيح‌ داده‌ شده‌ در بند 26 كه‌ نمي‌توان‌ ارزش‌ منصفانه‌ را به‌ گونه‌اي‌ اتكا پذير اندازه‌گيري‌ كرد.
.......


15 . توليد كشاورزي‌ بايد در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود. ارزش‌ تعيين‌ شده‌ مزبور هنگام‌ به‌كارگيري‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ ” حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا “ يا استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ ، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ مي‌شود.

26 . اين‌ پيش‌ فرض‌ وجود دارد كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولد را مي‌توان‌ به‌ گونه‌اي‌ اتكا پذير اندازه‌گيري‌ كرد. به‌ هر حال‌ پيش‌ فرض‌ ياد شده‌ تنها در شناخت‌ اوليه‌ دارايي‌ زيستي‌ غير مولدي‌ كه‌ قيمت‌ يا ارزش‌ بازار آن‌ در دسترس‌ نيست‌ و ساير براوردهاي‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌ وضوح‌ غيرقابل‌ اتكا است‌، مي‌تواند مصداق نداشته‌ باشد. در اين‌ موارد ، دارايي‌ زيستي‌ غير مولد بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس از كسر هرگونه‌ كاهش‌ ارزش‌ ، اندازه‌گيري‌ شود. در هر زمان‌ كه‌ بتوان‌ ارزش‌ منصفانه‌ چنين‌ دارايي‌ را به‌ گونه‌اي‌ اتكا پذير اندازه‌گيري‌ كرد، واحد تجاري‌ بايد آن‌ را به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ كند.


پاسخ سوال7:

اگر يكي از سهامداران بخواهد اين گاو را مالك شود،برای اندازه گیری از ارزش دفتری (بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته) استفاده میشود.
درباره پاسخ این سوال کاملا مطمئن نیستم ولی فکرکنم سهم سود سهامدار محاسبه میشه وبه حساب جاری شرکا منظور میشه و این دادو ستد نیز به حساب جاری شرکا منظور میشه و طبق اساسنامه با این حساب برخورد میشه