بیش از 30 موسسه وابسته به جامعه حسابداران ایران از واجدین شرایط جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود دعوت به همکاری می نماید.
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» بیش از 30 موسسه وابسته به جامعه حسابداران ایران از واجدین شرایط جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده آگهی دعوت به همکاری هر یک از موسسات روی لینک های زیر کلیک کنید.


موسسه حسابرسی ایران مشهود

 
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران


موسسه حسابرسی آریا نیک روش

 
موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز


موسسه حسابرسی آگاهان ارقام

 
موسسه حسابرسی هژیران

 
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس


موسسه حسابرسی حساب نگر متین

 
موسسه حسابرسی کاشفان

 
موسسه حسابرسی پویا تراز اروین

 
موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا

 
موسسه حسابرسی آرمان نگر سیستم

 
موسسه حسابرسی بهروزان حساب


موسسه حسابرسی رهنمود ثامن

 
موسسه حسابرسی آزاد رای امین

 
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین

 
موسسه حسابرسی مختار و همکاران


موسسه حسابرسی آوند

 
موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع


موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس

 
موسسه حسابرسی اطمینان فرد

 
موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام


موسسه حسابرسی آمارگاران

 
موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا

 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز

 
موسسه حسابرسی فراز مشاور

 
موسسه حسابرسی آزموده‌کاران

 
موسسه حسابرسی آرمان روش

 
منبع:
جامعه حسابداران ایران دعوت به همکاری می نماید / خبرگزاری دانشجو | خبر فارسی